Jak działa łóżko plazmowe?

Łóżko plazmowe działa informacyjno-energetycznie na system regeneracji, jego zadanie to:
– intensywne wspieranie wszelkich procesów „życiowych” w całym organizmie użytkownika,
– zasilenie tkanek i organów informacją o nich samych – przypomnienie im, co jest ich zadaniem w jaki sposób powinny je realizować,
– udrożnienie kanałów przepływu energii subtelnej (definicja materii i energii subtelnej przejęta z prac prof. Klasa Volkamera) i zasilenie w nią tkanek i organów,
– oczyszczenie całego ciała użytkownika z możliwe dużej ilości informacji i struktur energetycznych stanowiących dla organizmu „zanieczyszczenie” lub obciążenie
– przywrócenie witalności i funkcjonalności części lub całego organizmu.

Wpływ łóżka plazmowego na komórki naszego ciała

W uzwojeniach naszych systemów płynie „plazma” – woda poddana bardzo złożonym procesom oczyszczania i późniejszego zapisu ściśle określonych i wybranych informacji (wibracji). Jedno z uzwojeń spełnia rolę „grawitacyjną” – odbiera negatywne wibracje (takie, które nie rezonują pozytywnie z tkankami i komórkami) i stara się je „odessać” z organizmu i wyprowadzić na zewnątrz lub „wytłumić”. Drugie uzwojenie pełni rolę „magnetyczną” – stara się nadpisać przestrzeń „odessanych” informacji – INNĄ, NOWĄ informacją, np.: o heksagonalnej strukturze węgla organicznego zawartego we wszystkich białkach. Energetyczny wir powstający w łożu pomiędzy tymi dwoma uzwojeniami, oddziałuje bardzo silnie na wszystkie fale będące składową naszych ciał.

Łóżko plazmowe w trakcie regularnych seansów:

– regeneruje komórki
– wprowadza równowagę energetyczną w ciele
– harmonizuje układ nerwowy przez co łagodzi stres
– rozluźnia mięśnie
– wspomaga regenerację układu kostnego i stawy
– wspomaga działanie systemu odpornościowego
– łagodzi problemy z bezsennością
– wspomaga rekonwalescencję po przebytych chorobach
– przyspiesza proces gojenia ran,
– korzystnie wpływa na stymulacje reakcji biochemicznych w organizmie dzięki czemu znacznie przyspiesza odbudowę i regeneracje tkanek, dlatego jest to skuteczny i szybki sposób do powrotu do sprawności fizycznej,
– strukturyzuje wodę w ciele oraz krew, wpływa to na polepszenie krążenia, odżywienia, oraz uwolnienie z organizmu toksyn,
– usuwa zapis negatywnych wzorców pamięci komórkowej.

Prezentowane treści zamieszczone są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Nie służą diagnozowaniu ani nie mogą być źródłem podejmowania decyzji w zakresie metod leczenia. Wykorzystywane przeze mnie urządzenia nie są urządzeniami medycznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Źródła:
– M.T. Keshe (fizyka plazmowa)
– Viktor Schauberger (woda i jej szczególne właściwości)
– Klaus Volkammer (materia i energie subtelne, ich wpływ na życie i zdrowie)
– Gabi Mueller (toroidalna struktura informacji, energii i materii, fraktalna budowa wszechświata)
– Konstantin Meyl (fale skalarne)
– oraz wielu, wielu innych, którzy opisywali te zjawiska (Wilhelm Reich, Burghard Heim, Max Planc)

Użycie naszych systemów ma na celu:
1. Intensywne wspieranie wszelkich procesów „życiowych” w całym organizmie użytkownika.
2. Zasilenie komórek, tkanek i organów informacją o nich samych – przypomnienie im, co jest ich zadaniem w jaki sposób powinny je realizować.
3. Udrożnienie kanałów przepływu energii subtelnej i zasilenie w nią tkanek i organów.
4. Oczyszczenie całego ciała użytkownika z informacji i struktur energetycznych stanowiących dla organizmu zanieczyszczenie lub obciążenie – przywrócenie witalności i funkcjonalności części lub całego organizmu.

Specyficzne odziaływanie odbywa się w na poziomie materii i energii „subtelnej” (definicja materii i energii subtelnej przejęta z prac i opisów prof. Klasa Volkamera).

Ponad 100 lat temu, najwybitniejsi fizycy odkryli, że materia, jako ciało stałe w ogóle nie istnieje. Protony, neutrony, elektrony i wszystkie inne cząsteczki molekularne składają się ze specyficznych konfiguracji fal czy całych chmur złożonych z całych kompleksów fal. Nawet kwanty, będące elementami składowymi wcześniej niepodzielnych cząstek, okazały się zbiorem złożonych fal.
Dziś wielu naukowców mówi o „falach skalarnych”, „polach torsyjnych’ czy „me-mach”.
Cała materia wszechświata jest przeolbrzymim zespołem fal tworzących toroidalne pola tworzące fraktalne struktury, które ze sobą stale i na wszystkich poziomach rezonują. Dokładnie tak opisywał wszechświat Nikola Tesla.

Istotnym jest zrozumienie, Że nasze ciała, składają się z różnych rodzajów tkanek i narządów, a te składają się z komórek, a ich działanie bezpośrednio wpływa na funkcje całego organizmu (i odwrotnie tak samo).

Komórki w swoim wnętrzu i przestrzenie między nimi są wypełnione w części powie-trzem, lub cieczami. Podstawowym nośnikiem informacji i środowiskiem dla proce-sów wewnątrz komórkowych w tkankach i organach jest woda – obojętne czy w postaci limfy, krwi, czy innych cieczy. Woda będąc środowiskiem dla wszystkich proce-sów informatycznych, energetycznych i chemicznych jest jednocześnie nośnikiem informacji o tych procesach. W wodzie zapisane są wszystkie dane o wszystkich zja-wiskach zachodzących w naszych tkankach. Zapisane informacje tworzą tzw.: „klastry”. Klastry przyjmują geometrię na poziomie molekularnym ściśle związaną z geometrią wibracji określonej materii, czy procesów w niej zachodzących.

Wszystkie cząstki elementarne są zespołem fal. Te fale rezonując z falami cząstek innych związków tworzą inne, które grupując się tworzą swoje własne geometrie wibracji typowe dla każdego z np.: związków chemicznych, komórek, tkanek i organów. Każdy rodzaj materii, grupując się w złożone struktury różnych atomów (np.: białek, czy tłuszczy), wytwarza swoje, typowe dla siebie wibracje. Inaczej wibrują cukry w naszej krwi, jeszcze inaczej tłuszcze. Wibracje białek, są bardzo złożone. Wibracje metali, czy ich soli są w porównaniu do białek relatywnie proste. Niektóre frekwencje łatwo rezonują z innymi i pozwalają się zmieniać, a inne są „sztywne” i prawie nie wchodzą w interakcje pozostając bez zmian.

Podczas procesów życiowych nasze tkanki stale wibrują. Frekwencje typowe dla tkanek są odbierane i przenoszone w klastrach wody we wszystkich tkankach. Jedne tkanki informują o sobie inne tkanki. Np.: tkanka ścianek żołądka informuje tkanki wątroby, że otrzymała jakiś pakiet materii (żywności) i potrzebuje określonych enzymów dla poprawnego procesu trawienia. Podobna informacja idzie do trzustki i innych organów. Wszystko odbywa się za pośrednictwem fal o różnej geometrii.
Mechanika fal jest bardzo złożona – zwłaszcza, gdy na poziomie subatomowym pod-lega prawom grawitacyjno-magnetycznym. Fale zderzając się ze sobą mogą się na-wzajem wygaszać, przechodzić przez siebie bez wspólnego wpływu, lub formować i wzmacniać. Najczęściej, fale pochodzące z pulsacji różnych związków organicznych w komórkach spotykają inne fale i tworzą z nimi nowe – będące wypadkową ich wibracji.
Do naszych komórek trafiają różne wzory wibracji. Zależnie od frekwencji i ich intensywności odbieramy je jako obraz, dźwięk, zapach, smak, czy dotyk.

Wszystkie nasze zmysły działają w ściśle określonych przedziałach frekwencji. Jeśli bodźce zewnętrzne rezonują pozytywnie z naszymi tkankami, odczuwamy je jako przyjemne, ładne czy miłe. Są również wibracje takich metali jak: ołów, rtęć czy aluminium. Wibracje takich pierwiastków lub ich pochodnych oddziałują bardzo negatywnie na wibracje naszych komórek i tkanek. Podobnie fale radiowe, elektromagnetyczne, mikrofale i wiele innych form najróżniejszych wibracji oddziałują mniej lub bardziej negatywnie na nasze ciało i zmieniają pośrednio jego cechy i funkcje. Nawet złamanie naszych kości jest efektem działania jakiejś fali – tu „uderzeniowej” – obojętne czy skumulowanej w kamieniu, czy jadącym pojeździe. Mechaniczne fale działające w zakresie naszych zmysłów odbieramy bezpośrednio i nie mamy problemu z akceptacją i postrzeganiem ich oddziaływania. Wieloletnie odziaływanie kumulujących się wibracji pochodzących ze związków rtęci, czy różnych pól elektromagnetycznych nie będą zauważane bezpośrednio. Nasze tkanki starają się rozproszyć te często „mordercze” dla nich frekwencje i robią to w różny sposób. Woda stara się je „odessać” i wydalić w procesie oddychania, pocenia się, czy wydalania moczu. Jeśli to nie udaje się (bo, ciało ma zbyt mało ruchu i praca płuc jest zbyt słaba, czy słabe działanie układu limfatycznego nie spełnia swoich funkcji), te negatywne „wibracje” są kumulowane. W miejscach takich kumulacji po-wstaje zmienione środowisko (zmieniona przestrzeń), w którym dobrze sobie radzą pasożyty, które na własne potrzeby zakłócają przepływ informacji i energii przyczyniając się do powstawania, lub wprost budując tkanki zmutowane lub „wibracyjnie” zdeformowane. Tez zmutowane tkanki zmieniają swoje funkcje lub wprost przyjmują całkiem inne, co powoduje, że funkcje różnych narządów są ograniczone. Efektem tych „wibracyjnych zanieczyszczeń” mogą być różne narośli, tumory, czy np.: „puste” kości. Nieraz, efektem zanieczyszczeń jest brak komunikacji między tkankami lub komórkami. Z biegiem czasu – te zanieczyszczenia odbieramy jako choroby. Z energetycznego punktu widzenia, śmiało można powiedzieć, że każda choroba jest jakąś formą zanieczyszczenia lub deformacji naszych komórek i tkanek. Również nasze DNA i RNA podlega takim negatywnym wpływom. W wyniku tych negatywnych rezonansów, niektóre tkanki są źle i z opóźnieniem informowane o tym, co i kiedy mają robić. Wówczas zaburzone są wszystkie procesy energetyczne ciała. Tkanki i komórki otrzymują zbyt mało energii, lub nie otrzymują jej w ustalonym czasie. Zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się wpływając negatywnie na cały organizm,
który nie dostaje poprawnej informacji o zagrożeniu i nie ma dostępu do wystarczającej ilości energii na skuteczną walkę z „chorobą”.

Chorzy najczęściej dopiero w tym momencie idą do lekarza. Medycyna akedemicka nie uczy i zwalczaniu przyczyn chorób, więc chorzy otrzymują od lekarza leki wpływające na objawy choroby. Jeśli osoby chore, zgłaszałyby się na początku powstania swoich problemów, większość chorób nie mogłaby się rozwinąć i zagrażać zdrowiu, czy życiu. 

Nasze systemy zdrowotne działają w oparciu o wibracje (informacje) przenoszone głównie przez wodę i przede wszystkim ten fakt wykorzystujemy w naszej pracy. 

W uzwojeniach naszych systemów płynie „plazma” – woda poddana bardzo złożonym procesom oczyszczania i późniejszego zapisu ściśle określonych i wybranych informacji (wibracji). Jedno z uzwojeń spełnia rolę „grawitacyjną” – odbiera negatywne wibracje (takie, które nie rezonują pozytywnie z tkankami i komórkami) i stara się je „odessać” z organizmu oraz wyprowadzić je na zewnątrz ciała lub „wytłumić” ich szkodliwy wpływ na komórki. Drugie uzwojenie pełni rolę „magnetyczną” – stara się nadpisać przestrzeń „pustą” po „odessanych” informacjach. Nowe informacje, np.: o heksagonalnej strukturze węgla organicznego zawartego we wszystkich białkach powodują powrót do naturalnego stanu. Energetyczny wir energii subtelnej powstający w łożu pomiędzy tymi dwoma uzwojeniami, oddziałuje bardzo silnie na wszystkie fale będące składową naszych ciał. Pod wpływem tych silnie uporządkowanych strumieni, wszystkie atomy składowe na-szych tkanek zaczynają się od nowa ustawiać względem siebie – identycznie jak ro-bią to planety i księżyce we wszystkich układach słonecznych. Uporządkowana struktura atomowa, wymusza nowy porządek w elementach komórek, tkanek i całego organizmu. Gdy struktura komórek i tkanek jest uporządkowana, komórki i tkanki zaczynają się poprawnie informować, a energia może być dostarczana do każdego zakątka ciała. Jeśli komórki i tkanki będą mogły być zaopatrywane w informacje i energię, to w większości przypadków będą same mogły usunąć zanieczyszczenia, które postrzegamy jako „choroby”. Wyczynowi sportowcy błyskawicznie regenerują siły i pozbywają się kontuzji. Osoby zmęczone i apatyczne odzyskują energię
i wolę działania.

Struktura tkanek i komórek w początkowej fazie chorób zostaje uporządkowana, a ich powstająca baza informatyczna może być „wykasowana”. Struktury „zasilania i kontroli środowiska” zbudowane przez pasożyty zostają rozbite i wydalone poza ciało.

Jeśli „choroba” dokonała już dużej modyfikacji w tkankach, zmiany będą zachodziły wolnej, a wydalenie szkodliwych wibracji będzie wymagało intensywnej pracy.

W teorii jest to proste: wystarczy odkryć takie wibracje, które będą rezonowały z wibracjami „choroby” wytłumiając (wygłuszając) jej frekwencje i wzory geometryczne jej fal – czyli za pomocą wytłumiającego rezonansu zgasić (wyzerować) frekwencje choroby, a potencjalne resztki „odessać” i wydalić. 

W praktyce jest to trudne. Szukamy czegoś, czego nie postrzegają nasze zmysły i do czego nie ma jeszcze urządzeń ani kontrolnych, ani pomiarowych. 

Obecnie przenosimy wszelkie informacje za pomocą Wody lub Eteru. Osoby, które spędziły więcej czasu w naszych systemach informatyczno-energetycznej regeneracji, często zdają relacje o odzywaniu się starych kontuzji i urazów (nie-raz leżących 30-40 lat wstecz). Po dłuższym okresie zabiegów mówią o poczuciu „odmłodzenia” swoich komórek. Jest to jeden z efektów ubocznych działania na-szych systemów. Komórki otrzymały poprawną – „odświeżoną” – informację o tym, jak mają się regenerować co daje realne i widoczne poczucie odmłodzenia ciała i „ducha”.
Poczucie, a nawet realne odmłodzenie niektórych tkanek o kilka lat jest często odczuwalnym efektem działania naszych systemów. Dla zainteresowanych istnieje możliwość specjalnej konfiguracji reaktorów plazmowych na procesy „odmładzania tkanek”.

Poniżej zdjęcie jednego z Systemów w podstawowej wersji:
łóżko plazmowe

Powyższe łoże charakteryzuje bardzo łagodne „pole” pozwalające na efektywny wypoczynek, regenerację tkanek miękkich i całego układy ruchowego..

Poniżej system z reaktorami plazmowymi – specjalnie skonfigurowanymi na regenerację tkanek miękkich:

łóżko plazmowe tkanki miękkie

Istnieje możliwość różnego konfigurowania reaktorów Konfiguracja pod określone schorzenia i dolegliwości opiera się na wcześniejszych badaniach osób korzystających z naszych systemów. Jeśli schorzenia są złożone, konfiguracja reaktorów plazmowych jest dostosowywana „etapami” adekwatnie do postępów procesu regeneracji. Konfiguracja dostosowana do potrzeb w istotny sposób zwiększa skuteczność działania systemu.

Skuteczność działania naszych systemów potwierdzają badania wykonywane porównawczo przed zastosowaniem, w jego trakcie i po określonych procedurach. Jak do tej pory (30.07.2023) osiągnęliśmy ponad 90% „skuteczności” (potwierdzone pozytywne działanie systemy na stan zdrowia i kondycję przebadanych 64 przebadanych użytkowników).

„Odessane” informacje przenoszone są do specjalnie przygotowanych pojemników. Poniżej przedstawiamy zdjęcia kilku przykładów:

1. Nowotwór żołądka
łóżko plazmowe nowotwór żołądka

2. Rak macicy
łóżko plazmowe rak macicy

3. Rak krtani
łóżko plazmowe rak krtani

Naszym celem jest dalszy rozwój systemów regenerujących tkanki i komórki. 

Zdecydowaliśmy się udostępnić je osobom prywatnym, licząc na współpracę i pozyskanie szerszej wiedzy. Uzyskane wyniki są źródłem inspiracji do dalszych działań w tym kierunku.

Na świecie istnieją już podobne systemy:
– w Rosji (najbardziej zaawansowane) nie są w ogóle udostępniane dla ludności i mediów – w Chinach – systemy są udostępniane wyłącznie dla wybranej klienteli. Ceny za-biegów rozpoczynają się od 5.000.000 dolarów USA od osoby
– w USA, Chinach i Niemczech istnieją systemy „żyroskopowe”. Ich koszt to ponad 120.000.000 Euro. Znajdują zastosowanie wyłącznie przy leczeniu nowotworów mózgu. Koszt całej procedury „leczniczej” dla 1 osoby może wynieść nawet 750.000 Euro
– w USA i Austrii sprzedaje się komorowe systemy plazmowe za około 2.500.000 Euro

Oddzielnym i bardzo ważnym tematem jest szkolenie „operatorów” tych systemów. Im wyższe umiejętności operatora systemy, tym wyższa skuteczność zabiegów.
Istnieje jeszcze grupa systemów zdrowia, o których piszą media. Są to tzw.; „Medi-bed”. Tych systemów nikt nigdy nie widział i nikt z nich nie korzystał. W reportażach i opisach pokazuje się zdjęcia i nagrania z filmów si- fi.

Nasze systemy istnieją realnie i są dostępne dla każdego.

Wyniki badań osób, które korzystają z nich przez dłuższy okres mówią za siebie i nie pozostawiają wątpliwości.
Jak w przypadku każdej nowej technologii musimy się WSPÓLNIE nauczyć z niej korzystać. Im więcej informacji zwrotnych od korzystających, tym szybszy rozwój i większa skuteczność. Największe sukcesy w walce ze schorzeniami odnoszą osoby, które świadomie podjęły decyzję o pozytywnej zmienia własnego stanu.

Uwaga!!! Nie prowadzimy wykładów przez telefon.